Videos

Ada Dziewanowska

2462 North Prospect Ave. # 425
Milwaukee, WI 53211-4456
USA

Phone: (414) 225-9440
Fax: (414) 225-9442

Offers a wide variety of recorded music
from various regions of Poland.


Fundacja Artystyczna
Zwiazku Mlodzierzy Wsi


Polskiej (ZMWP)
ul. Nowy swiat 18/20
00-920 Warszawa, Poland

Phone: 49-09-25 or 26-44-55 or 26-54-01

Various Polish folk resources and items available.